UZ břicha

(provádí se ve spolupráci na rentgenologických pracovištích)

Ultrazvuk – je zvuk s vysokou  frekvencí,  vysoko nad hranicí vnímání lidským sluchem. Má specifické vlastnosti. Dokáže  pronikat  hluboko do těla vyšetřovaného pacienta  Na rozhraní  tkání,  či orgánů s různými akustickými  vlastnostmi se odráží. Sonda vysílá a následně přijímá tyto odražené signály. Vzniká tak obraz části  těla pod sondou.

Podle toho jak vyšetřující lékař sondou pohybuje vznikají „ řezy „.  Různé frekvence ultrazvuku mají různé vlastnosti.  Proto se pro vyšetření různých orgánů používají různé sondy (každá sonda vysílá jinou frekvenci ultrazvuku )
Ultrazvuk neproniká za kosti, plyn mění  průnik/odraz ultrazvuku a zhoršuje  výtěžnost. Podobně také velké množství podkožního, ale i viscerálního(nitrobřišního)  tuku zhoršuje  přínos  vyšetření. Omezení vyšetření může být při  nepříznivých anatomických poměrech. Vyšetření  je jednoduché, nezatěžuje  pacienta.  Ultrazvuk (sonografie) je tak většinou jedním z prvních pomocných vyšetření při podezření na onemocnění orgánů dutiny břišní (diagnostika onemocnění žlučníku, žlučových cest, jater, slinivky  břišní, ledvin, vývodných močových cest...). Jak již bylo zmíněno, plynatost při vyšetření zhoršuje  vizualizaci orgánů dutiny břišní. Plyn zhoršuje vyšetřitelnost, či jej úplně znemožňuje.  Po jídle  dochází k vyprázdnění žlučníku.

Příprava před vyšetřením:

Snížení plynatosti střev a zabezpečení náplně žlučníku (nevyprázdnění žlučníku pro potřeby trávení ). Pro lepší vizualizaci močového měchýře a okolí je vhodná náplň močového měchýře.
1/ 2-3 dny před vyšetřením dodržujte nenadýmavou dietu. Nevhodné jsou – ovoce, zelenina,  luštěniny, mléko, bublinkové nápoje.  V den vyšetření  od půlnoci nepít, nekouřit. Omezte nebo zcela vylučte kouření!
2-3 dny před vyšetřením můžete(není podmínkou)  3x denně užívat Espumisan (proti nadýmaní)
2/ Pokud je cílem vyšetření dolní oblast břicha (močový měchýř a okolí) je vhodné se před vyšetřením napít vody. Pozor, aby pro velký obsah tekutiny v močovém měchýři jste nemuseli utíkat na WC. Většinou stačí, aby  jste před vyšetřením  2 hodiny nešli na malou stranu.
3/ Pokud  se před vyšetřením najíte,  dojde k vyprázdnění žlučníku a  vyšetření  této části  trávící soustavy bude omezena !!  Pokuste se  být na lačno alespoň 6 hodin.  

Pokud  jste  diabetik,  konzultujte  čas  vyšetření, event přípravu indikujícím nebo  vyšetřujícím lékařem, který rozhodne, vzhledem k nutnosti lačnění před vyšetřením o aplikaci inzulínu nebo léků  na snížení glykémie.

Průběh vyšetření:

Vyšetření se provádí nejčastěji v poloze v leže. Budete se muset svléct do půl těla . Vyhrnutí oblečení je nedostatečné - na břišní stěnu se nanáší gel, který vám může potřísnit oblečení.
Vyšetření se provádí vleže.
Na stěnu břicha se nanáší gel.
Pro zlepšení vizualizace jednotlivých orgánů se používají další manévry – např. změna polohy, nádech výdech a podobně.
Výsledek vyšetření je k dispozici ihned.