Prevence rakoviny tlustého střeva - screening kolorektálního karcinomu (KRCA)

!!Jsme akreditovaným pracovištěm pro screening kolorektálního karcinomu!!

Kolorektální screening je založen na primární screeningové kolonoskopii (vyšetření kamerou bez předchozího testování stolice, nad 55let) nebo na pravidelných testech okultního krvácení do stolice (TOKS) nad 50let, při jejiž pozitivitě se provádí screeningová koloskopie. Organizaci testování stolice zajišťuje praktický lékař, kde na vyžádání dostanete speciální kartičky (guajakový test) nebo zkumavky (imunochemický test).

Kolorektální karcinom (rakovina tlustého střeva) obvykle nevzniká náhle. Na sliznici tlustého střeva nejprve vzniká nezhoubný polyp, ve kterém dochází k dalším změnám buněk, které nakonec vyústí v karcinom. Odstranění polypu, například při koloskopickém vyšetření tak představuje vyléčení. Smyslem screeningu (resp. screeningové koloskopie) je tedy včasné odhalení a odstranění nezávažného polypu po jehož snesení nemůže tento přerůst do karcinomu.

NEMĚJTE STRACH!! Při pozitivním testu na okultní krvácení (TOKS) nemějte strach ze závažného onemocnění!!! Smyslem screeningu není pátrání po karcinomech (rakovině) – jedná se o prevenci!! U 50% vyšetřených pacientů se neprokáže závažnější onemocnění, u 48% přítomnost polypu, který se odstraní polypektomií a jen u 2% pacientů je prokázán karcinom.

Zjednodušeně se dá shrnout:

A/ Lidé ve věku 50-54 let by si měli jednou ročně udělat test okultního krvácení do stolice (hemokult, TOKS). Tento test je běžně k dostání u praktických lékařů nebo gynekologů a jeho provedení je zcela nenáročné.

B/ Lidé starší 55 let mohou buď:

a) pokračovat v pravidelných testech okultního krvácení do stolice (jednou za dva roky) nebo se mohou rozhodnout pro

b) primární screeningovou koloskopii, kterou postačí provést jednou za deset let, tedy bez dalšího testování stolice

POZOR!! Tato obecná doporučení však platí pouze pro asymptomatické jedince (tzn. osoby nepociťující žádné příznaky). V případě konkrétních obtíží (krev ve stolici, bolesti břicha, nepravidelná stolice, nadmutí, vyprazdňovaní obtíže, hubnutí…) je koloskopie indikována ze zdravotních důvodů, testování stolice je zbytečné až nesmyslné a event. falešně negativní výsledek TOKS zpozdí diagnostiku velkých polypů nebo i rakoviny tlustého střeva (bohužel praktické zkušenosti takové máme…)