MR (magnetická rezonance) - MR enterografie / MR rekta

(provádí se ve spolupráci na rentgenologických pracovištích)

Charakteristika a princip metody:

Vyšetření pomocí magnetické rezonance (MR) patří mezi moderní zobrazovací metody. Vyniká především vynikajícím kontrastním rozlišením jednotlivých tkání, tj. schopností odlišit od sebe i tkáně s velmi obdobnou strukturou. V praxi to znamená rozlišení normální tkáně od tkáně postižené patologickým procesem. V tomto ohledu má magnetická rezonance výsadní postavení mezi všemi zobrazovacími metodami.

Princip MR je odlišný od ostatních zobrazovacích metod. Využívá totiž specifických fyzikálních vlastností jader atomů vodíku. Vodíková jádra, vystavená silnému magnetickému poli, jsou zdrojem radiofrekvenčního vlnění. Toto vlnění (mimo jiné velmi podobné vlnění používanému pro přenos rádiového signálu v pásmu VKV), je zachycováno systémem přijímacích cívek (antén).

Důležité je zmínit, že dosud nebyly prokázány žádné škodlivé vedlejší účinky magnetické rezonance na lidský organizmus.

Vyšetřovací postup:

Vyšetření začíná uložením pacienta na vyšetřovací stůl. Přístroje se dělí na tzv. uzavřené a otevřené. U prvně jmenovaných je pacient uložen v relativně stísněném prostoru, což může být nepříjemné, zvláště u nemocných s klaustrofobií. Výhodou je však možnost zhotovení kvalitnějších obrazů za kratší dobu, neboť tyto přístroje disponují silnějším magnetickým polem.

Při vyšetření může být aplikovaná kontrastní látka do žíly. Kontrastní látky používané pro MR obsahují nejčastěji sloučeniny gadolinia, vzácně manganu nebo železa. Riziko alergické reakce na tyto látky je nesmírně nízké. Magnetická rezonance nepoužívá kontrastní látky obsahující jód.

Doba MR vyšetření se pohybuje ve většině případů mezi 20 až 50 minutami.

Magnetická rezonance (MR) je efektivním nástrojem pro hodnocení stavu a monitoring léčby u pacientů s Crohnovou chorobou. Předností MR enterografie je, že nevystavuje pacienty riziku zvýšeného radiačního záření.

MR enterografie

Podtyp MR k vyšetření orgánů dutiny břišní a tenkého střeva.

Příprava k vyšetření:

Den před vyšetřením pacient odpoledne již nejí, od 12. do 20. hodiny pacient vypije 1,5 až 2 litry čisté vody. V den vyšetření od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit.

Příprava střeva není prakticky nutná. Pacient i před nitrožilní aplikací kontrastní látky nemusí být lačný. Osobám trpícím klaustrofobií doporučujeme dostavit se na vyšetření s doprovodem (i silný pocit klaustrofobie lze snadno odstranit aplikací lehkého sedativa, po jeho aplikaci však nesmíte řídit motorová vozidla nebo vykonávat činnosti vyžadující soustředění).

Kdy vyšetření není vhodné (kontraindikace):

Vyšetření pomocí MR nelze provádět u osob s některými typy elektronických nebo kovových implantátů, případně cizích těles. Nelze především vyšetřovat nemocné s kardiostimulátorem nebo implantovaným defibrilátorem (ICD), poněvadž hrozí vážné poškození jeho funkce, případně závažná až život ohrožující porucha srdečního rytmu. Osoby s kovovými cévními svorkami po operaci mozkových tepenných aneuryzmat (výdutí) lze vyšetřit pomocí MR jen za přísně specifikovaných podmínek. 

Pokud jste nositeli jakéhokoliv elektronického nebo kovového implantátu musíte VŽDY a PŘED vyšetřením takovou skutečnost ohlásit obsluze MR zařízení, která kvalifikovaně rozhodne, zda můžete nebo nemůžete vyšetření podstoupit.

Průběh vyšetření:

Pro kvalitní zobrazení tenkého střeva budete vyzváni k vypití 2.ltr. speciálního roztoku během 45 min. Při této přípravě se zcela zřídka vyskytují vedlejší účinky, nejčastěji v podobě průjmu, který se může objevit po skončení vyšetření (za 20 - 30 min).

Během vyšetření je do žíly aplikována paramagnetická kontrastní látka (vhodná pro magnetickou rezonanci).

MR rekta

Podtyp MR vyšetření umožňující tzv. stading, tedy velikost a hloubku prorůstání nádoru konečníku, event. postižení okolních uzlin nádorem. Získané informace pomohou zorganizovat další léčbu (typ operace, event. předoperační okologickou léčbu…).

Výkon je ambulantní, bez zvláštní přípravy, bez nutností dietních opatření, bez nutností výplachu střeva.