Koloskopie (kolonoskopie)

(provádíme na našem pracovišti)

Koloskopie je vyšetření dolní části trávicího traktu – konečníku, tlustého střeva a koncovou část tenkého střeva (15-20cm) ústící do tlustého střeva – ohebným (flexibilním) endoskopem s kamerovým systémem.
Přístroj umožňuje také odběr vzorku ze sliznice, drobné chirurgické, terapeutické zákroky (snesení většího tkáňového vzorku – především polypektomie), zástavu krvácení.

Příprava před vyšetřením:

- Týden předem nezbytné vysadit preparáty obsahující železo
- 5. dní předem vynechat stravu obsahující zrnka, slupky, celozrnné pečivo.

Den před vyšetřením se pacient vyprazdňuje podle doporučení, které je nutné respektovat (viz. příprava k vyšetření)!!. Kvalita vyprázdnění je podmínkou snadného nekomplikovaného průběhu vyšetření!!

 • Vyšetření po aplikaci analgosedace zahajujeme vleže na levém boku s koleny přitaženými k břichu.
 • Nekomplikovaná koloskopie by neměla trvat déle než 30min., průměrně do 15min. Doba trvání vyšetření a reakce pacienta závisí na individuálním tvaru tlustého střeva, předchozích úrazech nebo operacích na břiše i tělesné konstituci pacienta.
 • Koloskopie patří mezi technicky náročnější vyšetření. Samozřejmostí je podání nitrožilní injekce (analgosedace) před vyšetřením ke zklidnění a snížení bolesti (Fentanyl + Dormicum), která je v vysoce efektní.
   

- 80% pacientů nevnímá vyšetření jako nepříjemné, krátce spí, resp. si na průběh vyšetření vůbec nepamatuje.

- 18% pacientů pociťuje při vyšetření tlak v podbřišku, občasné píchnutí.

- jen u 1-2% pacientů může být vyšetření vysloveně nepříjemné.

Bolestivá reakce při vyšetření je především dána složitým vinutím střevních kliček, individuálním tvarem tlustého střeva, předchozími úrazy nebo operacemi na břiše i tělesné konstituci pacienta.

Bolest břicha po vyšetření je daná především rozfouknutím (insuflací) kliček vzduchem nutnému ke přehlednému vyšetření. Tuto jsme vyloučili zavedením insuflace oxidu uhličitého (CO2), který se rychleji vstřebává (viz. bezbolestná endoskopie)

 • Výše popsaná analgosedace je pro velmi dobrou toleranci pacientem mnohdy zaměňovaná s celkovou anestezii, která je aplikována především u dětských pacientů v nemocnici, vyžadující tým anesteziologa a sester s odpovídající ARO technikou, používá se tedy zcela výjimečně.
   

POZOR! Vzhledem k aplikované analgosedaci pacient odchází v doprovodu druhé osoby. 6-8hodin po vyšetření je zákaz provádět činnost vyžadující zvýšenou pozornost (např. zákaz řízení motorových vozidel, ale i jízda na kole).

 • Pacient musí dopředu informovat o alergických reakcích v minulosti, stejně tak i dlouhodobé medikaci (především antiagregační (Anopyrin, Aspirin) a antikoagulační (Warfarin, nízkomolekulární hepariny)!!
   

V případě medikace Warfarinem je vhodné pacienta několik dní předem převést na nízkomolekulární heparin. Pacienti s onemocněním srdečních chlopní, nutností ATB krytí musí tuto skutečnost oznámit před vyšetřením. Předem informujte svého praktika nebo internistu o plánovaném vyšetření – měl by zajistit potřebné.

 • Vzhledem k invazivitě vyšetření musí pacient stvrdit souhlas s provedením vyšetření podpisem informovaného souhlasu!!
 • Absolutní bezrizikovost výkonu nemůže žádný lékař ani pracoviště zajistit předem. K základním rizikům patří: alergická reakce na intravenózní zklidňující přípravek, příliš velký útlum, větší krvácení po odběru vzorků sliznice. Nejzávažnějším rizikem je proděravění stěny střevní, které hrozí zejména v případě přítomnosti těžkého postižení střevní stěny divertikly, zánětem nebo nádorem. Nejzkušenější světová pracoviště vyjadřují toto riziko na úrovni nejvýše 1x za dva tisíce vyšetření. Statisticky tedy vychází naše pracoviště ve srovnání s tímto údajem lépe. Zkrátka, vážnější komplikace event. vyžadující hospitalizaci jsou zcela raritní.

 

Pacient musí před vyšetřením podepsat informovaný souhlas!!

Po vyšetření odchází v doprovodu druhé osoby!!