EUS (endosonografie)

(provádí se za hospitalizace v nemocnici)

Endoskopická sonografie se nazývá zkráceně jako endosono (EUS). V interní medicíně má velký význam v gastroenterologii. Je spojením metody ultrazvuku a endoskopických metod vyšetření trávícího traktu kdy ultrazvukovou sondu nepřikládáme k tělu, ale zasouváme do různé hloubky dutých orgánů, čímž získáváme ultrazvukový obraz zevnitř těla. Ten je obvykle přesnější než při klasickém přiložení sondy k tělu, protože ultrazvukovému signálu necloní různé „překážející“ anatomické struktury (podkožní tuk, svaly, kosti, apod.). Vlastním nosičem sondy je hadicový přístroj, který jinak odpovídá přístroji používanému při klasické gastroskopii nebo kolonoskopii. Příprava je shodná jako před gastroskopií, resp. koloskopií. Výkon se provádí v analgosedaci.

Vyšetření umožňuje hodnotit nejrůznější slizniční a podslizniční struktury, zejména hodnotit rozsah zhoubných nádorů (tedy např. rakovina jícnu, rakovina žaludku) a jejich odlišení od nezhoubných nálezů. Endosonografie nám poskytuje cenné informace o tom, do jaké hloubky zhoubné nádory prorůstají, eventuálně mohou prokázat okolní zvětšené uzliny napadené nádorovými buňkami. Velmi dobře a přehledně jsou pomocí endosonografie zobrazitelné i další tkáně a orgány blízké trávící trubici, např. aorta a její odstupy, játra, žlučník a slinivka břišní. EUS je proto velmi užitečnou metodou při diagnostice změn a onemocnění slinivky (zejména cysty slinivky, rakovina slinivky břišní aj.).

Pod kontrolou sondy se dají pomocí speciálních jehel odebírat z podezřelých struktur vzorky na histologické (cytologické) vyšetření - FNAB. To vše pochopitelně zevnitř přes stěnu trávícího traktu.

Vyšetření patří mezi invazivní, v našem regionu se provádí za krátké, většinou jednodenní hospitalizace v nemocnici.

EUS rekta

(provádí se ambulantně)

Je podtypem výše uvedené endosonografie. Užívá se cíleně ke zhodnocení polypů nebo nádorů rekta (konečníku). Ultrazvuková sonda ve tvaru rigidní (tuhé) tyče umožňuje vyšetření konečníku max. do 20cm. Vyšetření umožňuje tzv. stading, tedy velikost a hloubku prorůstání nádoru konečníku, event. postižení okolních uzlin nádorem. Získané informace pomohou zorganizovat další léčbu (typ operace, event. předoperační onkologickou léčbu…). Odběr vzorků tkáně se většinou neprovádí.

Výkon je ambulantní, po přípravě Yalem (domácí klysma), bez nutnosti dietních opatření.