ERCP (endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie)

(provádíme za hospitalizace v nemocnici)

ERCP je vyšetření horní části trávicího traktu – žlučových cest a vývodu slinivky břišní včetně jejich vyústění do dvanáctníku – ohebným (flexibilním) endoskopem s kamerovým systémem. Přístroj umožňuje vstřiknutí kontrastní látky do žlučových cest a slinivkového vývodu s pořízením rentgenové obrazové dokumentace. Vyšetření vyžaduje nemocniční zázemí a proto ho v indikovaných případech provádíme v nemocnici za krátké hospitalizace. Provádí se nalačno, v analgosedaci pod RTG kontrolou. Prostá ERCP netrvá průměrně déle než 20 minut. Vyšetřovací polohy jsou vleže na levém boku a břiše. Při vyšetření platí omezení jako při vystavení rentgenovým paprskům (např.v těhotenství).

Po vyhledání vyústění žlučových cest a vývodu slinivky břišní ve střední části dvanáctníku (Vaterské papily) následuje její sondáž s následným vstříknutím kontrastní látky, kterou se zobrazí žlučové cesty i vývod slinivky. V případě potřeby (vytažení kamenů ze žlučovách cet, zavádění plastových či kovových trubiček (stentů) ke zprůchodnění žlučových cest) se nejprve musí rozšířit ústí Vaterské papily řezem (endoskopickou papilosfinkterotomií). Tím je možné drobné ústí, které má na vstupu 1-2mm rozšířit až na průměrných 10-14mm. Velikost řezu se řídí především individuálním tvarem papily. Řež je prováděn speciálními nástroji, které mají podobu tětivy luku (papilotom) nebo malé jehly (jehlový papilotom – praecut) . Příliš velké kameny, které svými rozměry neprojdou ústím vývodu do dvanáctníku, je totiž nejprve třeba rozdrtit na menší uvnitř žlučových cest (mechanická litotrypse). Celé kameny nebo nadrcené fragmenty vytahujeme drátěným košíkem do dvanáctníku.

Absolutní bezrizikovost výkonu nemůže žádný lékař ani pracoviště zajistit předem. Běžné je pocit na zvracení a říhání během výkonu event.pocit nafouknutí žaludku. K základním rizikům patří: alergická reakce na lokální umrtvující přípravek do krku, příliš velký útlum po nitrožilní injekci zklidňujicího přípravku, větší krvácení z místa řezu V.papily nebo po odběru vzorků sliznice. Nejzávažnější je riziko vzniku akutního zánětu slinivky břišní a proděravění stěny trávicího traktu.

ERCP se provádí v analgosedaci za hospitalizace.

Pacient musí před vyšetřením podepsat informovaný souhlas!!¨