CT enterografie / kolografie / virtualní koloskopie

(provádí se ve spolupráci na rentgenologických pracovištích)

Charakteristika a princip metody:

Vyšetření výpočetní tomografií (dále CT) je moderní zobrazovací metoda, která využívá prozáření lidského těla rentgenovými paprsky k vytvoření obrazů lidského těla. Vzniká vrstvové zobrazení, které dovoluje posuzovat změny ve vnitřních orgánech. Zobrazení výpočetní tomografií je indikováno při akutních i chronických onemocněních. Mezi speciální typy vyšetření patří zobrazení tenkého střeva – CT enterografie, tlustého střeva - CT kolografie a CT virtuální koloskopie.

Příprava před vyšetřením:

K vyšetření se dostavte nalačno (min. 4 hodiny před vyšetřením pouze malé množství tekutiny, ne kávu a alkohol). Je-li prováděno cílené vyšetření trávicího traktu (tenké a tlusté střevo), je nutná důkladnější příprava - vyprázdnění střeva (při vyšetření tenkého střeva – den předem odpoledne nejíst a večer vypít 2ltr. Fortransu, při vyšetření tlustého střeva – den předem nejíst, jen popíjet tekutiny a večer vypít 4ltr. Fortransu jako před koloskopií – viz koloskopická příprava).

Lékaři vypisující žádanku, ale i personál CT informujte zda jste neprodělal/a alergickou reakci na nitrožilní podání jodové kontrastní látky. V případě, že trpíte alergií na jakékoliv látky (včetně pylové alergie či bodnutí hmyzem), upozorněte na to předem  Dále sdělte personálu CT pracoviště zda trpíte poruchou funkce ledvin, bronchiálním astmatem či zeleným očním zákalem. Radiolog zvažuje nutnost nitrožilního podání kontrastní látky, případně doporučí preventivní podání léků k vyloučení možných komplikací spojených s nitrožilním podáním kontrastní látky.

Na žádance musí být zmínka zda trpíte alergií a výsledky ledvinných funkcí – UREA, KREA, které tam musí napsat odesílající lékař!!

Průběh vyšetření:

CT enterografie:

Pro kvalitní zobrazení tenkého střeva budete vyzváni k vypití 2.ltr. speciálního roztoku během 45 min. Při této přípravě se zcela zřídka vyskytují vedlejší účinky, nejčastěji v podobě průjmu, který se může objevit po skončení vyšetření.

CT irrigografie:

Pro kvalitní zobrazení tlustého střeva se konečníkem aplikuje kontrastní látka, kterou po vyšetření vyprázdníte do WC.

CT virtuální koloskopie:

Počitačová rekonstrukce umožňující vytvoření virtuálního obrazu vnitřku střeva jakoby vyšetření probíhalo klasicky endoskopem. Většinou se provádí při nedokončené koloskopii (nádorové zúžení střeva) nebo u pacientů kde by klasická koloskopie byla příliš riziková. Kvalita zobrazení není dokonalá, je možná záměna detailů (drobný polyp nelze odlišit od zbytků stolice) vyžadující následně koloskopii. Proto není běžnou alternativou koloskopie.

Nevyžaduje aplikaci látek do střeva či pití, jen rozfouknutí střeva vzduchem během vyšetření.

V případě nutnosti podání kontrastní látky je zajištěn nitrožilní přístup zpravidla na paži (obdobný vpich jako při odběru krve). Vyšetření se provádí vleže na speciálním vyšetřovacím lůžku, které je součástí přístroje CT. Během a bezprostředně po nitrožilním podání se u Vás mohou vyskytnout průvodní jevy kontrastní látky, zejména pocit „tepla po těle", ojediněle se může dostavit nevolnost či bušení srdce. Tyto pocity za krátkou dobu odezní.

Rizika a možné komplikace výkonu:

Případnou závažnou komplikací jsou projevy tzv. alergická reakce, ke kterým může dojít, přestože jste se s nimi ještě nesetkal/a a byl/a jste již jodovou kontrastní látkou vyšetřován/a. Při podávání moderních, tzv. neionických kontrastních látek však k závažnějším komplikacím dochází výjimečně. Rozpoznání i způsob léčby těchto komplikací závisí na závažnosti alergické reakce a personál CT pracoviště je na ně připraven.