Celiakie

Celiakální sprue neboli celiakie (také glutenová enteropatie, endemická sprue, primární malabsorpční syndrom, choroba Geeova-Herterova, Heubner-Herterova nemoc nebo nesnášenlivost lepku, odlišuj od alergie na lepek) je chronické onemocnění sliznice tenkého střeva způsobené nesnášenlivostí lepku (neboli glutenu), což je označení pro směs bílkovin obsaženou v pšenicižituječmeni a ovsu.

Nesnášenlivost přetrvává celoživotně a je částečně geneticky determinována. V současnosti je tato choroba nevyléčitelná, při dodržování bezlepkové diety však vymizejí všechny její příznaky. Kožní projevy nesnášenlivosti lepku se označují jako Duhringova nemoc.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Celiakie